Šachový trenér

Už běhen svého prvního šachového období jsem po nějaké době působil jako vedoucí různých šachových kroužků v Praze. Tenkrát bylo v této činnosti velké amatérské nadšení a také chuť pomyslně vrátit něco, co jsem jako malý žáček zažíval a díky čemuž jsem vůbec měl šanci se dále zlepšovat. Asi mi i tato činnost je tak nějak souzena, povoláním jsem učitel.

Přece jen, nová doba klade i jiné nároky. Pokud jsem se rozhodl vrátit se i k trenérské činnosti na jiné, než amatérské bázi, získal jsem 4. trenérskou třídu osvědčení a k dřívějšímu nadšení tak mohu přidat mimo šachových zkušeností, také bohaté zkušenosti s výukou dětí a mládeže.

Dnes vidím, že stejně jako v jiných sportech i v šachu jde o správné vedení budoucího šachového hráče, kterému jeho trenér poskytuje na základě individuálního tréninku prostor pro rychlejší rozvoj a využití talentu.

Pokud tedy Vaše dítě dochází do různých šachových kroužků v rámci školy a nebo jiných mimoškolních aktivit, nebo již navštěvuje šachový klub dokonce s pravidelnými šachovými tréninky, jste jistě na dobré cestě. Sledujete-li, že Vaše dítě by mohlo při správném vedení více a projevuje o hru skutečný zájem, nečekejte. Zvášť u mladých hráčů čas velmi rychle letí, v tomto smyslu jsou šachy shodné s jinými sporty. Kdo má předpoklady a je ochoten na sobě pracovat, bude se ve své výkonnosti, při správém osobně zaměřeném tréninku, posouvat velmi rachle dopředu. Zde ani není nač čekat a je škoda promarnit příležitost stát se například výborným profesionálním hráčem a nebo jen silnou oporou nějakého šachového klubu.

Šachy se postupně stávají velmi populární zábavou nejen pro bodoucí výkonnostní hráče z řad dětí, ale též pro nadšené šechisty z řad dospělých. Chcete-li se tedy zdokonalit, posunout se na vyšší hráčskou úroveň a např. překvapit své kamarády zlepšenou hrou, samozřejmě i pro Vás jsou moje hodiny otevřeny.

Hodiny probíhají on-line obvykle pomocí aplikace Zoom, je možné po dohodě použít i jinou platformu, oblíbené bývají např. Teams. Není tak nutné někam jezdit.

Pokud tedy máte o nabídku zájem, stačí mě kontaktovat emailem : sachy@sista.cz

Cena za hodinu bývá domluvou, ale lze počítat přibližnš s následujícím :

Začátečník ( do cca ELO 1300) ..........................300 Kć / 50 minut

Pokročilý ( cca ELO nad 1300) .........................500 Kč / 50 minut

Předpokládám, že efektivní význam mají moje hodiny pro hráče s ELO do cca 1700 na listině ŠSČR , nikoli na internetu, kde dosahují stejní hráči vyšších hodnot.

Budu se tedy těšit a Váš případný zájem.