Úkol 6

Vzdělaného muže, na kterého mne černokněžník upozornil, jsem zastihl právě včas, když vstupoval do komendy. Mluvit jsem s ním však ani pořádně nestihl, jen cosi zamumlal, snad ani pořádně neposlouchal moji otázku a ve spěchu říká: “ V nebi, tam najdeš vždy odpovědi na všechny otázky, které pokládáš“. Poté se za ním dveře zavřely a já opět zůstal bez pomoci. Dívám se vzhůru, kamsi do mraků a přemýšlím, jak se dostat do nebe a tam hledat odpověď. Jak teď mohu vůbec splnit svůj úkol a doručit dopis, vždyť král je tak blízko a přece daleko a má smysl doručit dopis mimo prostor a čas, ve kterém mu byl napsán ? Navíc hrozba, že ztratím svůj život, když budu nyní krále vyhledávat je příliš velká a i když nevím proč, tuším zde velké nebezpečí. Ne nebudu nyní krále hledat, raději se pokusím najít nějaké znamení nad sebou a znovu koukám v modré, široké prostory, které nyní, jak se zdá, neposkytují žádnou odpověď.

Když se tak snažím najít aspoň minimální znamení, ani si nevšimnu muže, který mne míjel a narazím do něho. Leknu se, omluvím se, vidím před sebou zjevně učeného, moudrého člověka. Snažím se využít té situace a bez dalšího vysvětlování mu říkám, jak se dostanu do nebe ? Mojí otázkou je nejprve velmi pohoršen až téměř rozzloben mojí troufalostí, když však pochopí, že nehledám vlastní prospěch, ani si z něho neutahuji, zamyslí se.

Očekávám promluvu o nutnosti vzorného života o možnosti vykoupení a nečekám, že mi nakonec skutečně nějak poradí, když mi ale tento učenec povídá : „Možná znám místo, které hledáš, chceš-li na nebe, hledej znamení kříže. Stoupej vzhůru po schodech z kamene a dostaň se až za hradby nebeského Jeruzaléma. Tam najdeš místo, které střeží vojsko Kristovo. Zde najdeš bránu do nebeského Jeruzaléma a nad Tvou hlavou bude hvězdné nebe, Slunce, Měsíc a pět planet v jednom okamžiku. Na toto místo i jeden z největších našich pozemských králů chodil bos a s náležitou úctou“. Potom se muž téměř neznatelně uklonil, aby vyjádřil pokoru k místu, o kterém mluvil a odešel. Na chvilku jsem se musel zamyslet a mám pocit, že vím, o jakém místě to mluvil, nebylo pro mě až tak těžké jeho hádanku uhodnout. Prosím, řekněte mi, o kterém místě hovořil, ať mám jistotu……………………………………….Správné řešení mi prosím pošlete na : hra@sista.cz

Přeji hezký další týden a děkuji, že s námi hrajete.