Úkol 5

Když ten podivný muž odešel, chvilku přemýšlím, zda mám myslivce vůbec hledat. Než je najdu, černokněžník může být mrtev a i když je najdu, asi nebudou brát na mojí prosbu vůbec zřetel. Rozhodnu se tedy riskovat a rychlým krokem směřuji na hrad, který má snad cosi společného se samotnou pekelnou bránou. Mám velké štěstí, černokněžník měl velmi dobrou náladu a slíbil, že mě přijme a vyslechne si moji žádost.

Tak se stalo, že nyní sedím za stolem proti člověku, ze kterého mám velký strach. Povídají se zde o něm po kraji hrůzné příběhy a on sám vypadá poněkud tajemně a přímo z něj vyzařuje jakási zlá moc. Přesto se odvažuji vyprávět mu svůj příběh, ale z opatrnosti mu prozradím, že sice mohu cestovat, ale vlastně nikdy nevím, kam mě můj přístroj zanese a jaké nebezpečí na mě čeká. Naštěstí to na něho zapůsobí jak jsem očekával a o zázrak, který je v mojí torně, nemá zájem. Dokonce se trochu usměje, když říká, že o podobné cestování by tedy zájem neměl, protože teď mu je dobře. Já jen doufám, že jsem se škodolibě neusmál nebo on nic nepoznal, protože dál popíjí své víno a chová se celkem přívětivě.

Pak vstane od stolu se sklenicí vína a kouká z okna do dálky, jakoby snad viděl obrazy z minulosti, když se mě náhle zeptá : „No a jakému králi jsi měl vlastně dopis donést ?“. Odpovídám, jak moc mě mrzí, že jsem dopis nedonesl včas, protože měl být pro toho dobrého a spravedlivého Václava IV, který ochraňoval právo jak pro chudé, tak i pro bohaté. Černokněžník smíchy téměř vyprskl zbytek vína, který se nacházel v jeho ústech a říká : „To myslíš toho alkoholika ?“ Pak se na mne otočí svým pichlavým a mírně zlobným pohledem, když dál říká : „Nezlobím se na Tebe, že jsi tak nevědomý, ale to je ten král, který si postavil celý hrad jen pro to, aby nemusel vládnout ? Ono už o smrti jeho manželky se říkalo všechno možné, kdo ví, jak to vlastně bylo, ten pes nám to asi neřekne“. Pak se opět svým podivným způsobem zasměje, když říká: „Ty opravdu vůbec ničemu nerozumíš? Možná ten dopis neměl králi pomoci, ale připomenout mu zločin“. Potom se opět koukne tajemně do dálky, ve které zřejmě vidí minulost, když říká: „Na Tvém místě bych použil tu kouzelnou skříňku, kterou máš v torně a navštívil Johanitskou komendu při kostele Panny Marie. Najdeš tam učeného člověka, který ti snad poradí, ale spěchej. Na Starou rychtu už se za ním určitě nedostaneš a ani Ti nedoporučuji, abys tam za ním chodil nebo se snad dokonce snažil vyhledat krále. Přišel bys o život.“ Koukám na černokněžníka trochu zmateně a říkám : “No tak počkám, až ze Staré rychty vyjde a zeptám se potom ne ?“. Černokněžník se znovu začne smát :“ Moc jsi se o králi nenaučil, tan kterého hledáš, už nevyjde a teď už jdi pryč, už nemám čas.“ Odcházím tak plný dojmů a přemýšlím nad vším, co mi ten černokněžník říkal, jen si úplně nejsem jistý, koho mám vlastně vyhledat, snad znáte jeho jméno ………………………………………………Správné řešení mi prosím pošlete na : hra@sista.cz

Přeji hezký další týden a děkuji, že s námi hrajete.