Základní škola – já už vím

Uveřejněno 18.2.2011 na www.vasevec.cz

 

Občas mě udivuje náročné hledání, analýzy a testování hledající odpověď na otázku, proč naše základní školství ( o středním jindy) vykazuje klesající úroveň. Není ale reálná situace tak daleko, že by bylo udivující, kdyby k poklesu úrovně nedocházelo ? Vždyť stačí jen vidět některé základní problémy.

 

·         Školství je financováno podle systému „peníze na žáka“. Při důsledném uplatňování tohoto jediného kritéria pak chybí jakékoli zohlednění kvality. Jde tedy o počty vyučovaných žáků, nikoli o jejich výsledky. Až v současné době snad přijdou pokusy o vyjádření také kvalitativních ukazatelů v podobě srovnávacích testů. Toto testování však není všemocné, ne-li zbytečné. Zavést finanční příspěvek na základě výsledků testování nemusí být úplně spravedlivé ke školám, které se věnují žákům nějakým způsobem znevýhodněným. Jistě, že lze školu odměnit na základě posunu znalostí žáků mezi 5. a 9. ročníkem, jen je možné, že u dobrých škol se skladba žáků mezi těmito ročníky výrazně změní odchodem na víceletá gymnázia. Budu tedy doufat, že zamýšlené testování bude vůbec k něčemu a celý systém je promyšlený.

 

·         Kritérium peníze / žáka bylo v minulých letech zdůvodňováno přirozenou snahou rodičů, získat pro svoje dítě co nejlepší vzdělání. Bohužel se tento předpoklad u mnoha případů nevyplnil. Ani nemohl. Při absenci přijímacích zkoušek na střední školy je zájmem velké části rodičů převést základní školou dítě na školu střední bez rizika komplikací. Je tedy nejjednodušší zvolit takovou školu, která v konkurenčním prostředí nabízí co nejlepší známkový průměr. S touto smutnou praxí se bohužel lze setkat a ani se nelze divit tlaku na vyučující, kdy o přijetí rozhoduje pouze známkový průměr. V současné době žádný ředitel ZŠ nebude chválit vyučujícího za náročnost, pokud díky ní ubývá počet přihlášených žáků a tím i peníze.

 

·         Co se postupně v takto vytvořeném systému na základní škole musí odehrávat je logické. Nicméně by bylo nespravedlivé nevidět silnou skupinu rodičů, která preferuje kvalitní vzdělání.  Ti se často snaží přihlásit svoje dítě na víceleté gymnázium po 5. třídě. Jejich snaha je naprosto logická a zcela vyplývá ze současného systému vzdělávání a financování. Je nutno připomenout, že i za komunistického režimu bylo cca 20% vysokoškolsky vzdělaných lidí. Pokud tedy bude docházet k omezování míst na víceletých gymnáziích na hranici cca 5%, měla by být nejprve s několikaletým předstihem vyřešena otázka zachování úrovně ZŠ, což nebude vzhledem k požadavkům na zrušení některých typů zvláštních škol vůbec jednoduché.

 

·         Do školství vtrhlo podnikání, kdy jsem byl svědkem různých akcí typu internet do škol a na to navazujícího školení. Je nutno říci, že často naprosto zbytečného ( jak vypadá tiskárna a počítačová myš učitelé vědí) . V těchto mnoha případech mám pocit, že učitel dodá svůj čas, organizace proškolí a někam přijdou peníze, které by snad bylo účelné použít zcela jinak. Možná na financování rozpadajících se pomůcek. Možná by stála za zamyšlení otázka, jestli se školství spíše nestává obětí podnikatelských aktivit, než snahy o nalezení vhodného financování.

 

·         Byl bych velmi nerad, aby výše uvedené jakkoli útočilo na úroveň učitelů samotných. Je to totiž zcela naopak. Učitelé se snaží žáky naučit navzdory rozpadajícím se pomůckám, šetření papíry, nedostatku barvy do tiskáren, zbytečným školením, nesmyslné platové tabulce, narůstající administrativy, agresivním žákům , s kterými si „systém nedokáže poradit“ atd.

 

·         Možná by byl konečně čas na to přestat testovat všechno možné i nemožné a vážit si učitelů ( J…volební proklamace také znám).  Vždyť na nich je zásluha, že v systému, který je vytvořen, není naše školství ještě níž.  Kvalitu se po dlouhou dobu navzdory spíše neřízení rezortu, snaží držet právě oni a občas je to veslování proti proudu. Ano prostředky do školství ( mzdové) byly navýšeny a tak je možné děkovat za to, že ani po 19. letech práce, učitel nedosáhne v tarifní mzdě na průměrný plat v ČR.  V minulosti vždy, když  učitelé upozornili na zhoršující se situaci byli postaveni proti veřejnosti s odkazem na braní si dětí jako rukojmí. Doufám, že se vyhneme době, kdy rukojmími systému budou právě učitelé vlivem neřešení dlouholetých problémů. Obávám se, že školství a zdravotnictví má minimálně jedno společné, jedná se o běh na dlouhou trať a to se příliš neslučuje s čtyřletým volebním obdobím.

                                                                         www.sista.cz